Home

 

โรงเรียนเสริมสวย 'นารา อะคาเดมี่'

ก่อตั้งโดยคุณนก สินจัย เปล่งพานิชและ คุณกิตติพันธ์ พุ่มสุโข

บริหารการเรียนการสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและซาลอนมากว่า 20 ปี

บริหารงานโดยคุณเบญจนิษฐ์ พุ่มสุโขรักษ์

 


 • 2โปรโมชั่น สุดคุ้ม
  หลักสูตร 60 วัน (เรียนจันทร์-ศุกร์)
  ปกติ 45,000บาท เพียง 35,000บาท

  หลักสูตร 120 วัน (เรียนจันทร์-ศกร์ หรือ เสาร์ -อาทิตย์)
  ปกติ 65,000บาท เพียง45,000บาท

  Pro2
  สมัครภายใน 14กุมภาพันธ์นี้เท่านั้น
  ลดเพิ่มอีก 4,000
Visitors: 86,348