Activity

มากกว่าความรู้ในห้องเรียน 

‘นารา อะคาเดมี่’ 

ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ฝึกฝน และสร้างประสบการณ์ 

เพื่อพัฒนาฝีมือของนักเรียน สู่การเป็นช่างผมมืออาชีพ

 

 

Visitors: 91,489