ห้องเรียน

ห้องเรียนที่ใช้เรียน เน้นเรื่องความลงตัว มีกระจกให้นักเรียนได้มองเห็น โปร่งสบาย สะอาด บรรยากาศการเรียนแบบเป็นกันเอง และใกล้ชิด

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 91,491